Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2015

Λιθουανία

Επισήμως στη ζώνη του ευρώ, βρίσκεται  η Λιθουανία. Πρόκειται για το το 19ο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποχωρίζεται το εθνικό της νόμισμα, το litas, και συνδέεται με το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα τα τελευταία δώδεκα χρόνια.
Με την κίνηση αυτή η κυβέρνηση "βλέπει" την ενίσχυση της ασφάλειας της εναντίον των ρωσικών φιλοδοξιών, ενώ οι πολίτες της Λιθουανίας εγκρίνουν αυτό το νέο βήμα προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της χώρας.
Να επισημανθεί πως το 50% των πολιτών δεν θέλουν το ευρώ.
 Η συναλλαγματική ισοτιμία είναι 1 ευρώ για 3:45 litas.