Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

Κερδίζουν

έδαφος τα βιολογικά ελληνικά προϊόντα στις αγορές του εξωτερικού. Υπάρχει ζήτηση για την ποιότητα και όχι για την ποσότητα.