Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

Fyrom - World Bank

εγκρίθηκε δάνειο ύψους 70.980.000 δολλαρίων για την αποκατάσταση και αναβάθμιση του οδικου δικτύου στην ΠΓΔΜ απο την Παγκοσμια Τράπεζα